24 Mart 2010 Çarşamba

ARICILIK SINAV SORULARI

ARICILIK SINAV SORULARI-1
1. Bir arı kovanında kaç tip arı bulunur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
2. Sağlıklı bir kovanda yumurtlama işlemini gerçekleştiren arı hangisidir?
a) İşçi Arı
b) Ana Arı
c) Erkek Arı
d) Hiçbiri
3. Verimli bir arıcılık faaliyeti için ana arı kaç yılda bir değiştirilmelidir?
a) 2
b) 3
c)4
d) 5
4. Ana Arı kaç günde petek gözünden çıkar.
a) 16-17
b) 21-22
3) 24-25
d)28-29
5Aşağıdaki arı ırklarından hangisi salgı balı (çam) üretir.
a) Kafkas
b) Karniyol
c) Muğla
d) İtalyan
6. Erkek arının kovandaki görevi nedir?
a) Propolis üretmek
b) Balmumu üretmek
c) Çiftleşme
d) Ana Arıyı beslemek
7. En çok propolis üreten ve en uzun dilli arı ırkı hangisidir.?
a) Muğla
b) Kafkas
c) Anadolu
d) İtalyan
8. Bal arılarının çerçeveleri birbirine yapıştırmak için kullandığı madde hangisidir?
a) Balmumu
b) Bal
c) Propolis
d) Polen
9. Ülkemizde en yaygın kullanılan kovan hangisidir?
a) Dadant
b) Langstroth
c) Karakovan
d) Hepsi
10. Ülkemiz için yeni olan ve arılar tarafından çok sevilen bitki hangisidir?
a) Arıotu
b) Kestane
c) Narenciye
d) Ormangülü
11- Varroa mücadelesi hangi dönem/dönemlerde yapılır.
a) Erken ilkbahar- Bal hasadından sonra
b) Oğul döneminde
c) Temmuz ayı
d) Bal hasadından önce
12. Arı ürünlerinin tıp dalında kullanımına ne ad verilir?
a) Kemoterapi
b) Psikoterapi
c) Apiterapi
d) Hiçbiri
13.Karadeniz Bölgesinde oğul dönemi hangi aylardadır?
a) Ocak-Şubat
b) Mayıs-Haziran
c) Ekim-Kasım
d) Hiçbiri
14. Bal arılarının en tehlikeli yavru hastalığı hangisidir.?
a) Avrupa YÇ
b) Amerikan YÇ
3) Nosema
d) Septisemi
15. Bal arılarının kanını emerek zarar veren en tehlikeli parazit hangisidir?
a) Arı Biti
b) Mum Güvesi
c) Yakı Böceği
d) Varroa
16. Aşağıdakilerden hangisi bal arılarının çiçeklerden topladığı bir üründür?
a) Polen
b) Balmumu
c) Arı Zehiri
d) Su
17. Arıcının kovanı sakinleştirmek için kullandığı arıcılık malzemesi hangisidir?
a) Maske
b) El Demiri
c) Arıcı Fırçası
d) Körük
18. Arılık yeri seçiminde hangisi yanlıştır?
a) Kovan uçuş deliği yönü güneye bakmalıdır.
b) İki kovan arası mesafe en az 50 cm olmalıdır.
c) İşlek yola yakın olmalıdır.
d) Flora yapısı bakımından zengin bölgede bulundurulmalıdır.
19. Bal arısı kolonilerinin çoğalma içgüdüsü ile yeni bir koloni oluşturmak üzere, ana arının bir kısım işçi arı ile birlikte kovanını terketmesine ne denir?
a)Kışlatma
b)Oğul verme
c)Teşvik yemlemesi
d) Apiterapi
20. Aşağıdakilerden hangisi arı ürünüdür?
a) Arı Zehiri
b) Arı sütü
c) Propolis
d) Hepsi

*************************************************************************************
ARICILIK SINAV SORULARI-2
1.)Ana arı petek gözleri için hangisi doğrudur?
a) peteğin esas yapısı içerisinde yer almaz
b) işçi arı gözlerinin dışa doğru genişleterek aşağı doğru dönük olarak uzatılması ile elde edilir
c) ana arı gözleri ortalama 2,5cm uzunluğundadır
d) ana arı gözü yaklaşık 8mm çapında olup petek üzerindeki en geniş gözlerdir
e) hepsi
2.)Petek kesiti incelendiğinde bunların zigzag çizen bir temel üzerine 2 yöne dönük ve yukarı doğru meyilli gözlerin olduğu görülür. Gözlerin yukarı doğru meyilli olmasını nedeni nedir?
a) içerisine bal konulduğunda akmaması
b) göz içerisinde çalışan kovan içi arıların gözde ters çalıştıkları için kolayca giriş ve çıkışlarının yapılabilmesi
c) peteğe binen ağırlık merkezini dibe doğru kaydırmak
d) hepsi
e) hiçbiri
3.) Sır kapatma veya sırlama işlemi hangisi ya da hangilerine uygulanır?
a) bal,
b) bal_larva,
c) polen_su,
d) bal_polen,
e) larva _polen
4.) Ana arının toplam kuluçka süresi ortalama kaç gündür?
a) 7,
b) 16,
c) 21,
d) 24,
e) 28
5.) Bir arı yetiştirici,uçuştan sonra ana arının arka kısmında beyaz iplikçik tarzında bir yapıyı fark ediyor.bu yapı aşağıdaki olgulardan hangisinin bir işaretidir?
a) ana arının başka bir arı tarafından saldırıya uğradığının
b) ana arı iğnesini bir canlıya sokarken kullandığı ve iğneyi çekerken organların dışarı çıktığının
c) ana arının yumurtladığının
d) ana arının erkek arı veya arılarla çiftleştiğinin
e) oğul verme döneminin başladığının
6.) Aşağıdakilerden hangisi ana arı üreme organlarındandır?
a) ovaryum
b) ovarial
c) oviduct
d) spermateca
e) hepsi
7.) Ana arı için aşağıdakilerden hangisi yanlışdır?
a) normal koşullarda koloninin yumurtlayan tek bireyidir
b) gözleri en çok gelişmiş bireylerdir
c) ana arıda zehir kesesi daha az gelişmiştir
d) vücut yapıları ince uzundur
e) ana arılar,döllendikleri halde dölsüz yumurta bırakma özelliğine sahip dünyada ki tek canlı özelliği taşırlar
8.) Dairesel dans kaynağın kaç metre uzaklıkta olduğunu bildirir?
a) 100mden az,
b)100mden fazla,
c)100-200m arası,
d) 300m-400m arası,
e)400-500m
9.) Ana arılar polenlerini nerede biriktirirler?
a) ön bacaklarda
b) orta bacaklarda
c) arka bacaklarda
d) ana arı materyalinde
e) ana arılar polen biriktirmezler
10.) Arı sokması sırasında aşağıdaki işlemlerden hangisinin uygulanması anlamsızdır?
a) iğnenin çıkartılması
b) iğnenin çıkartılması ve amonyak sürülmesi
c) antiparaziter ilaç kullanılması
d) anti histaminik ilaç kullanılması
e) steroid krem uygulanması
***********************************************************************************
ARICILIK SINAV SORULARI-2

1-Arı ırklarında görülen en önemli özellikler nelerdir?
Uysallık,Yağmacılık,Oğul verme ve Bal üretimidir.
2-Esmer arı ırklarının önemlileri nelerdir ?
Kafkas,Karniola,Banat ve Madagaskar arısıdır

3-Önemli sarı arı ırkları nelerdir ?
İtalyan ve Kıbrıs arısıdır.

4-Önemli yerli arı ırkları nelerdir ?
Anadolu,Dev,Cüce ve Hint arısıdır.
5-Anadolu arısının özelliği nedir ?
Çalışkan ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Melezlemede aranır.
6-Kıbrıs arısının özelliği nedir ?
Hırçın ve idaresi zordur. Yetiştiriciler pek istemez.

7-İtalyan arısının özelliği nedir ?
Kontrolde az hareket eder. Petek üzerinde koşturmaz. Kovanı temiz tutar. Dayanıklıdır. Pek oğul vermez. Yağmacıdırlar
8-Dev arısının özelliği nedir ?
İridir. İdaresi zordur. Ağaç dallarına ve kayalara büyük petekler yapar.

9-Cüce arının özelliği nedir ?
Küçüktür. Az ve tek petekli bal yapar. İnsanları nadiren sokar.

10-Hint arısının özelliği nedir ?
Sakin ve iyi huyludur. Bal verimi yüksektir. Çok oğul verir. Ağaç kovuklarında ve duvar oyuklarında yuvalanır.

11-Arıların hayatı kaç dönemde incelenir ?
Yumurta,Larva,Pupa,Ergin

12-Arı ailesinin üyeleri nelerdir ?
Ana arı,erkek arı,işçi arı

13-Ana arının özellikleri nelerdir ?
Tek görevi yumurtlamaktır.4-5 yıl yaşar. Kanatları vücuduna göre kısadır. Hayatında bir tek gün çiftleşir. Bir günde 2000-3000 yumurta bırakabilirler.
*******************************************************************************

ARICILIK SINAV SORULARI-4

01)Ana arının ömrü yaklaşık kaç yıldır? 4-5 yıl
02)İşçi arılar kaç günde yumurtadan ergin hale gelirler?21 gün
03)İlkbahar beslemesinde kullanılacak şurubun şeker/su oranı ne olmalıdır?1/1
04)Arıların ilkbahar temizliğini yapabilmek için hava sıcaklığının en az kaç derece olması gerekir?
a)33C b)14C c)26C d)5C
05)Yurdumuzda arı kolonilerini tehdit eden en tehlikeli parazit hangisidir?
a)arı biti b)eşek arısı c)varroa d)karıncalar
06)en hırçın,sokucu aynı zamanda en güzel vücuda sahip arı hangisidir?Kıbrıs Arısı
07)Dil uzunluğu en fazla olan arı ırkı hangisidir?Kafkas
08)Yurdumuzda yaygın olarak kullanılan kovan tipi hangisidir?Longsroth
09)Bir ana arı günde kaç yumurta yumurtlayabilir?2000-3000
10)Ana arının yumurtladığı dölsüz yumurtadan hangi arı oluşur?Erkek Arı
11)Erkek arılarda bulunmayan organ hangisidir?Sokaç-iğne
12)İşçi arılaerın ömrü yaklaşık kaç gündür?40-50 gün
13)Bir arı ailesinin ırkını değiştirmek için hangi arıyı değiştirmek yeterlidir?Ana arı
14)Birinci oğulda kaç adet ana arı bulunur?
15)Arılar nekterı bala çevirirken su oranını yüzde kaça indirir? %18-23
16)Arılar poleni (çiçektozunu)hangi organlarıyla taşırlar?Arka ayaklarında
17)Arılar kovanların delik ve çatlaklarını kapatmakta ve uçma deliğini daraltmakta hangi maddeyi kullanırlar?Propolis
18)Arıların beslenmesinde kullanılan katı yeme ne ad verilir?Kek
19)Değişik kovanlardaki arıların birbirlerine saldırmalarına ne ad verilir?Yağmacılık
20)Genel olarak hangi ağaç çiçek açtığında şuruplamaya son verilir?Akasya
21)Ana arılar 4-5 yıl yaşamalarına rağmen ekonomik olarak kaç yıl kullanılırlar?2-3 yıl
22)Taşınacak kovanların giriş delikleri hangi saatte kapatılmalıdır?Günbatımında
23)Kovanda balmumu üretimi kaç günlük arılar tarafından yapılır?14-18 günlük
24)Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yavru arı hastalığıdır?
a)Nosema , b)Varroa , c)Amerikan yavru çürüklüğü, d)İshal
25)Sonbahardan kışa girerken zayıf kovanlara aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a)Oğul alınır, b)Bölme yapılır, c)Bal alınır , d)Birleştirilir

1 yorum:

bilal dedi ki...

arıcılık sertifikası almak için girdiğim sınavdan 88 almıştım.